Wednesday, October 12, 2022

Puisi Jawa Banten | Nurhayati

Puisi Nurhayati
Sipeng sing Peteng


Saban sipeng kule medal saking griye

Nyawang bulan sing wenten ning langit

Damel suasana sipeng dados terang


Kule dedewekan ning arep griye

Ngeresapi angin sipeng sing adem


Sipeng niki langit katah bintang

Sing damel langit dados mewah


Pontang, 7 Okt 2022____

Penulis


Nurhayati, siswa SMK Muhammadiyah Pontang kelas XII TKJ.Kirim naskah ke

redaksingewiyak@gmail.com