Wednesday, January 12, 2022

Puisi-Puisi Jawa Banten Nursiyah

 Puisi-Puisi Jawa Banten Nursiyah

SAFAR SELAWENE


Safar selawene

Bape mulih kelawan tentrem

Ning dedipen turu adem ayem

Lambene sing mesem ngeisarahaken

Nasehat sing moal pegat jaman


Ba’de duhe Bape mulih

Ninggalaken dalih-dalih

Menuse urip ngaji alif

Tekah iye

Diulang-ulang tekang kawang


Sewaktu-waktu ane bae

Kite-kite manjing pertale

Mangke aje sungkan jejalukan

Damar Allah

Payung Rosullah

Jereh Bape waktu ike


Ba’de asar Bape berangkat

Tetunggangane wesi karat

Tujuane lemah sepetak


Ure kerase wis nyatus

Bape dohir ning alam bake

Pegat nyawe alam dunye


Tiyase, 08 Januari 2022
RANGDE


Minggu akad

Senen taun arepe dipegat

Iki masih mending ane kate pegat

Rigol talak rasane kaye ketelak

Eri iwak


Ure tumame,

Akeh wadon embuh statuse

Rabi ure dinafkahi

Rangde ure dipegati


Kite wadon lake sing ngelangi

Adul-adul ning wong tue

Ure dibeneri

Kumu adul-adul ning mertue

Moal entek pepaido


Tiyase, 10 Januari 2022
DUNYE BOCAH


Turu awan iku siksaan

Badan sing dikurungi

Ning penjare waktu


Bocah ure pegel unclak-unclakan

Her-heran ning tengah lapangan


Awan sing tengange

Ngudag wewayangan sing

Cendek ning buri tungkak baturan


Pepelayon tekang bengi

Manjing ning sejorene impi

Ure serik senajan diserngeni

Ning wong tue wadon 

Sing atine kalut

Gulet karo gumelut


Serang, 11 Januari 2022
NGITUNG LINTANG


Wulan limelase tengah wengi

Padang nyorot bumi

Tak deleng lintang-lintang

Tak itung siji-siji

Ure entek dilakoni

Kaye kate-kate

Sing ure entek diucapaken

Tekang besos cangkem


Tiyase, 18 Desember 2021
____

Penulis

Nursiyah, kuli pabrik sing kadang-kadang nulis puisi.