Wednesday, January 19, 2022

Puisi-Puisi Jawa Banten Nursiyah

 Puisi Jawa Banten NursiyahCERITE NING PINGGIR GALENG


Subuh ike kerungu suare

Diimplo lake rupe

Merinding wulu segulu-gulu

Ape kite ure kelingan jejalukan

Welas asih atine Pengeran


Ape iki sing ngegelontong

Aih Gusti iki anak menuse!


Beberakan kite ning jagat alam

Kualat sire!


Lian dinane teke

Lindu ngekan tande


Serang, 15 Januari 2022JALAN SEKARAT


Kerungu suare lake rupe

Ning bengi sing peteng rumpeng

Cahye ilang ketutup awan ireng

Ape ike sing sesautan?

Geludug sing jegar-jeger

Ape ati sing ngederegdeg

Ngadepi urip ning pinggir wewaton


Keringet ngucur tekang kekuyup

Ngeringkel kite kaye pitik kudanan

Nyosob lalahan ketinggal babon

Ibu. Pernah tak colong duit sekeping

Kebite ning cepit kupu-kupu sing elare bening

Durung ngerti kite hal pedaringan

Sebab mun ngelih kari nangis gegeluntungan


Ape ike sing padang?

Nyorot ning tengah dermage tegal

Suarane enteng cecelukan

Aih Ibu

Kite teke

Rangkul kite sing lake daye


Serang, 17 Januari 2022ASIH


Ape sing ketunggon ning ati

Ure peragat diejani

Hal demen iku 

Mulane ning mate

Melayune ning ati

Kemate-mate rai fulan

ah keimpen-impen


Serang, 18 Januari 2022_____

Penulis

Nursiyah kuli pabrik yang kadang menulis puisi.


Kirim naskah ke

redaksingewiyak@gmail.com