Wednesday, September 6, 2023

Puisi Jawa Banten | Nursiyah Faa

Puisi Nursiyah FaaSELISIH DINE LEBARAN


Uwong-uwong, deweke ngedemeni negeri

Tekang ngendeki.

Demene tekang kepati-pati

—Tekang mati

Tekang dunye rakyat diendaki

Segale bende dipajaki

Sekabeh dijokoti

Tekang perkare sambel terasi ning bagasi

Dikurek-jokoti

Ning uwong sing ngakuni demen negeri

Hobine ngebiri devisa negeri.


Uwong-uwong sing ngakune demen kepati-pati ning negeri

Sing ayu molek iki

Kebisane dandan ngenggo anggaran

Apelah makne dedalan sing mulus

Lamun badan pemimpine mambu perengus?

Udutah mengkonon tuan-tuan lan puan-puan

Sing mulie dodok ning duhur jabatan?


Apelah makne pendidikan

Mun bise mah rakyat dolog bae

Mun pinter gawe berabe ning jagat negeri

Wong dicemiringe kuh mau kaen


Uwong-uwong sing ngakune demen tekang mati

Ning negeri sing ramah iki

Teger luwih agame sing suci

Dibeloki kepentingan cecurut babi

Tiap taun lake peragate ngemulai tanggal

Teropong-teropong anggaran belanje

Berlabelaken agame

Sedolog iku anak-anak bangse

Ngedeleng, ngitung dine

—Langit-langit negeri 

Peteng kerurub segale kebul.


Kibin, April 2023CATETAN AWAL MARET


Sembarang Februari

Udan ngeriyek 

Kali banjir lan jembatan kelem

Kite wedi nyebrangi

Ure kedeleng endi dedalan melaku

Endi dedalan banyu

Sekabeh dedalan kerurub banyu


Saban dine udan ngeriyek

Banyu mili sing udik ning ilir

Sawah-sawah kelem

Pari-pari kenang bebeluk

Gabah-gabah bosok ure keipe

Beras-beras munjuk ning deduhuran

Wong musakat pade bebentingan


Serang, Maret 2023KIYAI GEDE — GEDE DOANE


Winginane dese kite rame

Wong gagah nyambangi umah

Kiayi gede – gede doane

Sembarang bocah polodan 

Tekang wong tue sing melakune imbit-imbitan

Melu ngimplo umah kiayi


Mangke ceramah kiayi

Iki tamu duwe cite-cite mulie

Ngemakmuraken rakyat

Segale hadarot diaturaken

Diaminaken sekabeh uwong

Dibageni teke siji

Cangkir siji-siji

Kalender sing wis parek peragat taune

Siji-siji wong disalami

Tembekan iki salaman karo salah siji pejabat negeri

Wingi-winginane embuh temen arep salaman

Salam be ure nyampe.


Siji-siji uwong-uwong sing embuh uwonge

Ngedadak dadi santri

Marek ning kiayi

Ngaku-ngaku duwe cite-cite kang mulie

—Mulie kanggo kalangan dewek.


Serang, Agustus 2023TRIK DADI POLITIKUS SUKSES


Kanggo uwong-uwong sing mentereng jabatane

Ning pemerintahan

Aje ure kelingan wewisuh lamun tes memangan 

Embokan kedeleng cobroke 


Lamun tah memangan aje hawek dipangan dewek

Bagi-bagi teke semet genah si A si B 

Gonah kerase dedularanane

Gonah ane ape-ape kuh ditulungi


Lamun ane sing ngegeyan 

Aje ure kelingan jaluk tambahan

Aje duwe sipat ure enakan

Diporodibe sekabeh los temen

Bakale tekang begah


Aje wedi lamun ane laporan sing embuh-embuh

Diobrolaken be ure pape

Jalur leluran duit luwih licin lan wangi


Lamun jabatan wis arep peragat

Gagi ngembil ancang-ancang

Ngudag wong-wong melarat

Santuni sekabeh

Bangse duit seket mah wong siji moal entek pekaye

Aje ure kelingan sesanje ning sesepuh, ulame

Jukut karomahe


Los temen modal kampanye gede

Tenang be lamun dadi pasti untunge luweh gede


Serang, Agustus 2023


_______


Penulis

Nursiyah Faa, ibu rumah tangga beranak siji.


Kirim naskah ke

redaksingewiyak@gmail.com