Wednesday, September 27, 2023

Puisi Jawa Banten | Oki Khaeri Rojab

 Puisi Jawa Banten Oki Khaeri Rojab
Noktah


Rauh saking segare 
Ngantosaken alamat lahir perkare
Wajibe seket kang kedah diuningi 
Kongang mohal lan kang pasti wajibe

Kawitan kang kedah di uningi
Seket bagi telu kangge rong dzat kang mulye

Saking segare 
Dados lemah lan kangge segarane
Hu 
Ya hu 
Yaaaaaa 
Hua illah 

Pontang, 12 Mulud 1445 H

______

Penulis


Oki Khaeri Rojab, pemude paling gagah ning Singarajan.redaksingewiyak@gmail.com